Oblasti pôsobenia

Vnímame veci v súvislostiach

Due dilligence
Zabezpečenie hĺbkového právneho auditu spoločností, zostavenie zoznamu odporúčaní...
Viac informácií
Konkurzné právo
Vyhodnocovanie úpadku dlžníka, odporučenie vhodnej stratégie, príprava veriteľského i dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu...
Viac informácií
Medicínske právo
Komplexné vyhodnocovanie medicínskych pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti...
Viac informácií
Obchodné právo
Zakladanie obchodných spoločností a družstiev, vrátane získania potrebných licencií, súhlasov...
Viac informácií
Občianske právo
Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva, ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena...
Viac informácií
Rodinné právo
Rozvod manželstva, určenie, zvýšenie a zníženie výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom...
Viac informácií
Sporová agenda
Analýza a tvorba sporovej stratégie, vyhodnocovanie majetkových pomerov dlžníka...
Viac informácií
Stavebníctvo
Vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, nájomných a iných zmlúv...
Viac informácií