Referencie

Poskytli sme právne služby

Najväčšej dielni so zameraním na opravu železničných vozňov v pôsobiacej v rámci strednej Európy.
Najvýznamnejšiemu obchodnému centru v Trnave a susediacemu futbalovému štadiónu.
Medzinárodnej stavebnej spoločnosti, ktorá sa zameriava na modernizáciu a rekonštrukciu stavieb.
Výrobno-logistickej spoločnosti v oblasti spracovania čerstvého ovocia a zeleniny.
Nemocniciam sídliacim na západnom Slovensku v otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti
Lekárňam ohľadom dodávok a distribúcie liekov.
Regionálnej územnej samospráve, jej príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.
Stavebným firmám a developerom, s pôsobnosťou najmä na západnom Slovensku, či v zahraničí.
Mnohým ďalším podnikateľským i nepodnikateľským subjektom.